Rapport Friskvårdsbolaget Actic spår att intäkterna kommer att minska med 10-15 procent under det fjärde kvartalet.

Det framgår av den fullständiga rapporten för det tredje kvartalet från Actic som släppte preliminära siffror för perioden den 21 oktober.

Actic spår vidare att ebitda-resultatet i det fjärde kvartalet kommer att vara ”i nivå med” motsvarande period föregående år.

”I det korta perspektivet råder ovisshet relaterat till pandemin men vi har samtidigt visat att vi har förmågan att snabbt anpassa vår verksamhet till en ny situation”, skriver bolagets vd Anders Carlbark i rapporten.

”På lite längre sikt bedömer vi att återgången till en normaliserad efterfrågan, tillsammans med vår underliggande, förbättrade effektivitet och ett stärkt kunderbjudande kommer fortsätta ge resultat”, skriver han vidare.

Det slutgiltiga siffrorna för det tredje kvartalet var helt i linje med det preliminära beskedet. Intäkterna uppgick till drygt 196 miljoner, motsvarande en minskning med 13,8 procent. Inför kvartalet spådde bolaget en minskning med 15-20 procent.

Ebita-resultatet i det tredje kvartalet var 86,4 miljoner (72,5).