ACTIC: SÄLJER TYSKT DOTTERBOLAG FÖR 3,3 MLN EUR

2023-03-17 08:43:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gymkedjan Actic säljer sitt tyska dotterbolag Actic Fitness, inklusive dess 21 tyska och en österrikisk klubb, till Injoy Quality för en total köpeskilling om 3,3 miljoner euro.

Av ovan nämnda köpeskilling är 2,6 miljoner euro kontant vid tillträdesdagen, 0,5 miljoner euro fördelat på två lika stora skuldebrev med löptid om tre respektive nio månader samt 0,2 miljoner euro kopplat till en så kallad earnout-modell beräknat på ett förväntat ebitda-resultat för 2023.

Realisationsresultatet för transaktionen uppskattas till 2,2 miljoner euro.

"Vi är glada att kunna meddela att vi har slutfört denna transaktion i linje med vår etablerade strategi att öka fokus på våra hemmamarknader, nämligen Sverige och Norge", säger Anna Eskhult, vd för Actic.Direkt-SE