Rapport Friskvårdskedjan Actics nettoomsättning minskade med nära 40 procent under första kvartalet 2021, till 140 miljoner kronor (229).

Ebitda-resultatet uppgick till 27,9 Mkr (70,7), vilket motsvarar en marginal om 19,9 procent (30,8).

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till -22,0 miljoner kronor (16,3) och kvartalets resultat efter skatt blev -26,4 miljoner kronor (3,1) motsvarande -1:66 kronor per aktie (0:19).

Covid-19-restriktioner har tvingat cirka 45 procent av Actics anläggningar att vara helt eller delvis stängda under perioden.

Under kommande kvartal kommer Actic att fortsätta utveckla sitt digitala träningserbjudande och för kommande kvartal planeras ytterligare 3-5 anläggningsuppgraderingar, för att sedan öka tempot ytterligare, skriver vd Anders Carlbark i irapporten.

”I takt med att vaccinationsprogrammen bidrar till att våra samhällen öppnas upp förväntar vi oss en stark återgång till träning, där vi står starkt rustade genom ett bra erbjudande på gym, utomhus och med hjälp av digitala verktyg. Vi bedömer att det innebär att vår medlemsbas och därmed vår omsättning gradvis kommer att stiga till samma nivåer som innan pandemin. Vi kommer möta den utvecklingen utan att våra kostnader stiger i motsvarande utsträckning, då vi arbetar annorlunda idag än tidigare, med en högre grad av effektivitet”, skriver han.