Actic Group AB: Inbjudan till telefonkonferens gällande Actic Groups delårsrapport april - juni 2021

2021-07-15 09:30:00

Actics delårsrapport för perioden april - juni 2021 offentliggörs torsdag den 22 juli 2021, kl. 07.45. 
En telefonkonferens hålls samma dag på engelska, klockan 10:00. 

Actic Groups tf VD och CFO Anna Eskhult och Interim Strategy & Operations Director Olav Thorstad kommer att presentera resultatet för det andra kvartalet 2021 och svara på frågor. Konferensen kommer att hållas via Teams (se LÄNK (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZhNzk0YmEtMDkyMi00ZmUwLWJlMjgtYmE5ZGI2NWIxNDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275477574-23e7-48e9-bfd3-5c26c238aaff%22%2c%22Oid%22%3a%220ecce600-8cf5-483b-8b00-cc63711caec0%22%7d) ) och för deltagande i telefonkonferensen ring nedan inringningsdetaljer:

Tel. +46 8 505 218 94,,5457731925#  
Kod/Konf.id: 547 731 925#

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eskhult, tf. VD Actic Group, +46 72 200 64 67, anna.eskhult@actic.se
Olav Thorstad, Interim Strategy & Operations Director, +47 932 56 886, olav.thorstad@actic.se

Denna information lämnades av Actic Group AB, 556895-3409, genom verkställande direktören Anna Eskhults försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl.09:30 CET
 

Cision