Rapport Friskvårdskedjan Actic redovisar ett resultat efter skatt på 0,3 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2018 (1,6). Resultatet per aktie uppgick till 0,02 kr (0,10).

Rörelseresultatet (ebit) blev -0,4 miljoner kr (11,1). Resultatet har belastats med poster av engångskaraktär om totalt 10 miljoner avseende utbildningar inom Actic Academy, kostnader för externa konsulter i samband med komplettering av koncernens ekonomisystem, reserveringar hänförliga främst till pågående hyrestvister samt tyska kundfordringar.

Det justerade ebitda-resultatet blev 24,1 miljoner kr (33,9). Nettoomsättningen uppgick till 238 miljoner kr (229).

En utdelning om 0,50 kr per aktie föreslås för helåret 2018 (0,50).

”I år har vi valt att gå in i högsäsongen med ett fullpriserbjudande, vilket gett en positiv effekt på priset av sålda kort med i storleksordningen 10 procent. Det har dock medfört att antalet sålda kort har påverkats något negativt. Antalet medlemmar uppgick vid utgången av januari till drygt 230.000”, skriver Actic i rapporten.