ACTIC: EBITDA BLEV 66,4 MLN KR 4 KV

2021-02-17 07:52:57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Friskvårdskedjan Actic redovisar ett resultat efter skatt på 7,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-14,0).

Ebitda-resultatet blev 66,4 miljoner kronor (68,3) och rörelseresultatet (ebit) blev 16,6 miljoner kronor (0,2).

Nettoomsättningen uppgick till 166 miljoner kronor (234).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020.

"Pandemin fortsatte under det fjärde kvartalet att påverka vår verksamhet kraftigt. Tyskland införde åter regler om att alla bad- och träningsanläggningar hålls stängda, även i Norge fattades liknande beslut och i Sverige avrådde man ifrån att besöka gym samt tillämpade regler om maxantal för besökare i lokalerna", skriver bolaget i sin rapport.

I Sverige var antalet uppsagda medlemskap något fler än normalt under det fjärde kvartalet, men den stora negativa påverkan var att nyförsäljningen var väsentligt lägre än i det fjärde kvartalet föregående år.

Medlemsbasen, rensat för avvecklade gym, i slutet av kvartalet låg på -13 procent jämfört med motsvarande period 2019.Direkt-SE