ACRINOVA: HYRESINTÄKTER 30,7 MLN KR 2 KV (15,5)

2022-08-12 11:24:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Acrinova, ett fastighetsbolag verksamt i södra Sverige, redovisar i sin delårsrapport ett nettoresultat för det andra kvartalet på 30,9 miljoner kronor (33,5).

De totala intäkterna steg till 31,3 miljoner kronor (22,6), medan hyresintäkterna ökade till 30,7 miljoner kronor (15,5).

Rörelseresultatet uppgick till 21,4 miljoner kronor (15,6) och förvaltningsresultatet var 6,5 miljoner kronor (3,1).

"Vi fortsätter att utveckla Acrinova enligt plan med en portfölj av fastigheter med stabila kassaflöden och ett listbyte till Nasdaq Small Cap", kommenterar Acrinovas vd Ulf Wallén i rapporten.Direkt-SE