Acrinova AB (publ) ("Acrinova") meddelar i dag att Stephanie Lilja tar plats i ledningsgruppen

2023-01-16 13:45:00

Stephanie är utbildad inom strategisk kommunikation vid Lunds universitet och Media Studies vid University of California Berkeley. Hennes tidigare befattningar inkluderar bland annat Kommunikationsstrateg på Malmö stad, Global Marketing Project Manager på Anima och Projektledare på ID kommunikation. Stephanie innehar även ett styrelseuppdrag som kommunikationsexpert för den volontärdrivna organisationen Pink Programming, som verkar för en mer jämställd IT-bransch genom att öka antalet kvinnliga programmerare.

"Det är glädjande att vi kunnat knyta till oss Stephanie som stärker vår organisation ytterligare. Acrinova är i en tillväxtfas och satsar på hållbarhet, vilket kommer att spegla sig i våra projekt samt i vår kommunikation och marknadsföring framöver. Stephanies bakgrund inom dessa områden möter våra behov perfekt och vi ser fram emot att tillsammans med henne växla upp våra insatser och vår synlighet framöver", säger VD Ulf Wallén.

Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2022 kl. 13.45.

Cision