Acrinova AB (publ) ("Acrinova") meddelar förändringar i ledningsgruppen

2023-02-03 13:30:00

Lars är utbildad driftstekniker vid Drifttekniska högskolan i Malmö/Lund. Hans tidigare befattningar har varit inom förvaltning och drift på Klövern, Jernhusen och Akelius.

"Acrinova fortsätter att växa. Att våra fastigheter förvaltas på bästa sätt, med stabila och långsiktiga hyresgäster är en grundbult i vår verksamhet. Med över 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och med otroligt god lokalkännedom är vi glada att välkomna Lars Sonesson till Acrinovas ledningsgrupp" säger VD Ulf Wallén.

Efter förändringen består ledningsgruppen av följande personer:

-          Ulf Wallén, VD

-          Weronica Greberg, CFO

-          Måns Broberg, transaktionsansvarig

-          Stephanie Lilja, marknads- och hållbarhetsansvarig

-          Lars Sonesson, förvaltare

Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.13:30.

Cision