SPAC Möjlighet att få vara med och investera i en onoterad tillgång och den långsiktiga resan efter SPAC-perioden är några av fördelarna med att investera i ACQ Bure som väntas bli det första SPAC-bolaget på Stockholmsbörsen i slutet av mars. Det säger Henrik Blomquist som är vd för Bure och ACQ Bure i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen.

Förra året formligen exploderade intresset för så kallade special purpose aquisition companies, mer kända som SPAC-bolag. Varannan notering i USA var ett SPAC-bolag och över 80 miljarder dollar investerades i den hett omdebatterade formen av förvärvsbolag.

På Stockholmsbörsen finns ännu inget SPAC-bolag men om Bures vd Henrik Blomquist får som han vill kommer ACQ att bli det första svenska noterade förvärvsbolaget med syfte att hitta ett objekt att ta in på börsen.

Formen är enligt många kontroversiell och delar bedömare och experter i två läger.

Investerare vet inte vad de köper för typ av verksamhet och handeln i flera av de amerikanska SPAC-bolagen har bitvis varit vild. Frågan är varför en investerare ska köpa in sig i den första svenska versionen?

”Uppdraget som ACQ har är att förvärva ett bolag och ta det till en noterad miljö och det tror jag är spännande, att få tillgång till en onoterad investeringsmöjlighet. I steg två kommer det att bli ett nytt portföljbolag för Bure och en ny verksamhet och det tror jag också kan vara intressant, för det är då den långsiktiga tillväxtresan börjar. Det tror jag också att många kan tycka är intressant”, säger Henrik Blomquist som inte vill kommentera de diskussioner som har förekommit i media om SPAC-bolagen.

Eftersom ACQ inte har någon verksamhet i dagsläget är investeringsformen vidhäftad med en annan uppsättning risker än vid investering i traditionella bolag och det en presumtiv investerare i mångt och mycket har att bedöma är personer och organisation bakom SPAC-bolaget. Här menar Henrik Blomquist att Bure har de förutsättningar som behövs.

”Det är min investeringsorganisation på Bure som kommer att leta efter bolaget och det är det vi gör egentligen varje dag på Bure”, säger vd:n.

Så vilka är enligt dig de största riskerna för en investerare?

”Jag tycker att alla ska tänka utifrån sitt eget perspektiv vad det gäller risk. Från mitt perspektiv om jag sätter mig själv som Bure-vd, som jag är i vanliga fall, så är det att vi inte hittar det här bolaget. Vi har 36 månader på oss och det är klart att om vi inte hittar något att investera i då kanske det blir lite pinsamt och så, men för investerarna är det en lite mindre risk för alla pengar som finns kvar i ACQ kommer att gå tillbaka till investerarna”, säger Henrik Blomquist.

Finns det en lista med intressanta objekt redan i dag?

”Det är fråga jag har fått förut. Nej det finns ingen pipeline och det finns ingen lista och det finns inget target. Man får faktiskt inte ha det i det här tillfället när vi gör prospektet. Svaret är nej på den frågan. För att sätta förväntansbilden rätt så kommer det här inte att ta två till tre månader innan vi hittar något, jag tror att det kan ta upp till tolv månader”, säger vd:n.

Inför noteringen ska ACQ Bure ta in 3,5 miljarder kronor. Bure avser investera 700 miljoner kronor, motsvarande 20 procent av aktierna. Utöver Bures förväntade ägarandel på 20 procent väntas AMF Pensionsförsäkring äga 10,9 procent, Fjärde AP-fonden 10,0 procent och AMF Fonder 8,6 procent.

Teckningsperioden löper mellan 16 mars och 23 mars med första beräknade handelsdag den 25 mars. För den som vill vara med och teckna kostar en aktie 100 kronor.