Bank Hedgefondmiljardären Bill Ackman hävdar att den amerikanska regeringen bör överväga en "mycket utspädande" räddningsaktion för SVB Financial Group om en privat kapitallösning inte erbjuds den hårt pressade Sillicon Valley-banken.

Företag som får stöd av riskkapital använder SVB, som är USA:s sextonde största bank, för både lån och tillgång till operativ kassa. En kollaps för banken skulle förstöra en avgörande långsiktig drivkraft för ekonomin, skriver Bill Ackman i en tweet. Han tillägger även att regeringen kan välja att garantera insättningar i utbyte mot teckningsoptioner för att bibehålla bolags möjlighet att ta in kapital.

Vd:n för SVB, Greg Becker, försökte under torsdagen att dämpa oron angående bankens finansiella situation och rekommenderade att kunder skulle ”hålla sig lugna”.

Under torsdagen uppdagades det att banken blöder pengar i vad som närmast liknar en så kallad uttagsstormning, även kallat ”bank run”, där kunder tar ut sitt kapital och riskerar försätta banken på obestånd då uttagen överstiger bankens befintliga kassalikviditet.

Kunderna till banken inkluderar riskkapitalinvesterare och Greg Becker bad dem att stötta långivaren på samma sätt som de tidigare gjort i 40 år, enligt Bloomberg News källor.

Bear Stearns, investmentbolaget som kollapsade under den globala finanskrisen 2008, blev senare uppköpta av den amerikanska banken JP Morgan. JP Morgans vd, Jamie Dimon, har vid upprepade tillfällen lyft fram att han ångrar förvärvet.

Bill Ackman fortsätter i en efterföljande tweet att en räddning skulle vara till för att skydda insättare och inte SVB:s aktieägare eller ledning.

SVB-aktien var ned med 60 procent vid torsdagens börsstängning. Vid det laget hade oron även spridit sig över hela banksektorn. Bank of America, JP Morgan och Wells Fargo föll alla över 5 procent, samtidigt som både Citigroup och Morgan Stanley sjönk mer än 3 procent. S&P 500:s sektorindex för finans minskade 4,1 procent.