ACCONEER: OMSÄTTNINGEN ÖKADE TILL 7,5 MLN KR 1 KV

2021-04-23 07:43:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Acconeer, som är listat på First North och som utvecklar radarsensorer, redovisar ett nettoresultat om -11,9 miljoner kronor (-17,7).

Nettoomsättningen uppgick till 7,5 miljoner kronor jämfört med 2,2 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

"Den substantiella ökningen av intäkter i kvartalet beror till stor del på utvecklingsavtalet med Alps Alpine, men vi är glada att även se att ökad försäljning av våra produkter bidrar till tillväxten, skriver vd Lars Lindell.

Bolaget har tidigare meddelat att det inte ser någon påverkan från pandemin utvecklings- eller inköpssidan av sensorer, men sett förseningar i vissa kundprojekt. För 2021 räknar bolaget med fortsatta förseningar.

"Det råder en allmän brist i världen på processorer och andra kritiska komponenter vilket har drabbat våra moduler där vi inte har lyckats skeppa alla order på moduler vi har fått. Vi förväntar oss fortsatta problem med inköp av komponenter under hela 2021, skriver Lars Lindell.Direkt-SE