Notering Podcastbolaget Acast gör inför noteringen på Stockholmsbörsen ett aktieerbjudande och en emission med ett totalt värde om 1,8 miljarder kronor där teckningskursen satts till 38 kronor.  

Teckningskursen värderar bolaget till 6,7 miljarder kronor.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Alecta, Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Kuvari Partners LLP och Lugard Road Capital motsvarande cirka 14,8 procent av erbjudandet.

De befintliga aktierna sälja av Moor&Moor och Bonnier Ventures och vissa andra aktieägare, inklusive styrelseledamöter och medlemmar i ledningen.

Acast grundades 2014 och finns i dag i tolv länder. Förra året uppgick antalet lyssningar till 3 miljarder och nettoomsättningen till 592 miljoner kronor. Tillväxten för de tre senaste åren uppgick till i genomsnitt 81 procent. Under det första kvartalet 2021 ökade omsättningen med 86 procent.

Enligt de finansiella målen ska bolaget hålla en genomsnittlig organisk tillväxt om 60 procent fram till 2025 och nå lönsamhet på ebitda-nivå inom 3-5 år.

Teckningsperioden pågår mellan den 8 och den 15 juni. Första beräknade handelsdag är det 17 juni.