Aktie Podcastplattformen Acast genomför en översyn av organisationen med avsikt att reducera kostnadsbasen, framgår av ett pressmeddelande. De planerade kostnadsåtgärderna kommer påverka cirka 15 procent av Acasts nuvarande personalstyrka, skriver bolaget.

”Efter en intensiv period av produktutveckling och investeringar ökas fokus på att ställa om organisationen och därmed skapa lönsam tillväxt i linje med bolagets uppdaterade finansiella mål, som presenterades i rapporten för det andra kvartalet”, skriver Acast.

I samband med rapporten för det andra kvartalet presenterade Acast nya finansiella mål, som innebär att bolaget tidigarelagt målet att nå positiv ebitda år 2024 istället för ”någon gång 2024-2026”.

”Vår strategi bygger på att sammanföra annonsörer med poddkreatörer via vår plattform och leverera det absolut bästa podcasterbjudandet. Vi har under flera år arbetat hårt med att utveckla vår produkt för att möjliggöra en sömlös process för onboarding av nya poddkreatörer, samt utvecklat marknadsledande verktyg för riktad annonsering, vilket nu bär frukt. Vi kommer även fortsättningsvis att prioritera långsiktiga investeringar i såväl marknader som produktutveckling, men med en organisation som är anpassad till en ny fas för bolaget”, säger Ross Adams, Acasts vd.

Bolaget aviserar också att en webbsänd kapitalmarknadsdag kommer hållas den 4 oktober, då en presentation av bolagets strategiska agenda de närmaste åren kommer ges.