ACARIX: RESULTATET FÖRE SKATT -22,6 MLN KR 4 KV (-16,2)

2023-02-16 08:06:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Acari, verksamt inom teknologi för identifiering av kransartärsjukdomar, redovisar ett resultat före skatt om -22,6 miljoner kronor (-16,2) för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 1,65 miljoner kronor (0,9). Försäljningstillväxten var 78 procent.

"När vi summerar 2022 blir det tydligt att Acarix på kort tid gått från att ha varit ett R&D-inriktat bolag till ett kommersiellt bolag med fullt fokus på de stora möjligheterna i USA. Under 2022 lade vi grunden till en stark försäljningsutveckling genom att stärka bolaget med viktiga nyckelkompetenser, påbörja försäljningen i USA samt säkerställa framgång i samarbetet med det amerikanska försäkrings- och sjukvårdssystemet", kommenterar vd Helen Ljungdahl Round i rapporten.Direkt-SE