Acarix presenterar på 2023 års ACC-kongress

2023-03-03 14:10:00

Acarix, en ledare inom akustisk- och AI-baserad hjärtdiagnostik, kommer att visa värdet av CADScor System under American College of Cardiology (ACC) och World Congress of Cardiology årliga vetenskapliga session den 4–6 mars 2023, i New Orleans, Louisiana.

"Detta är en viktig händelse för Acarix i USA, och vi är glada över att kunna demonstrera CADScor System för många av de 17 000 deltagarna", säger Helen Ljungdahl Round, Acarix VD och koncernchef. "Vi är närvarande vid ACC-mötet för att visa läkare hur CADScor System kan införlivas i deras arbetsflöde som ett diagnostiskt system för de många patienter som söker vård för bröstsmärtor och snabbt kunna utesluta signifikant kranskärlssjukdom - och därmed kunna ge värde till miljontals patienter, läkare och hälsovårdssystem."

I september 2022 ingick Acarix och ACC ett strategiskt samarbetsavtal för att hjälpa till att påskynda utrullningen av CADScor System på den amerikanska marknaden. Enligt detta avtal kommer ACC att tillhandahålla klinisk och vetenskaplig expertis till Acarix och utveckla kliniska riktlinjer för användning av CADScor System i uppströms hjärtdiagnostik, vilket är planerat till senare i år.

MFN