ACARIX: FÖRSÄMRAT RESULTAT, BRUTTOMARGINALEN ÖKADE 3 KV

2022-11-16 08:30:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Acarix, verksamt inom teknologi för identifiering av kransartärsjukdomar, redovisar ett resultat efter skatt på -21,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-10,7).

Rörelseresultatet blev -20,7 miljoner kronor (-10,7).

Nettoomsättningen uppgick till 1,2 miljoner kronor (1,2).

Bruttoresultatet blev 0,9 miljoner kronor (0,9) och bruttomarginalen steg till 79,1 procent (76,0).

Under det tredje kvartalet såldes 14 Cadscor-system (18) och 1.812 patcher (2.319).

"Som ett led i fokuseringen kommer vi att dra ned på våra satsningar i Europa under 2023, och fokusera på etablerade kunder och öka samarbeten med kommersiella partners. Fram till dess ersättning finns på plats i enskilda länder i Europa bedömer vi att bolaget bäst skapar aktieägarvärden genom att fokusera på USA och driva försäljningen på denna stora marknad", skriver vd Helen Ljungdahl Round i rapporten.

Fokuseringen frigör enligt vd:n cirka 25 miljoner kronor under 2023.

"USA-satsningen kommer att starkt bidra till att nå våra uttalade mål för 2024 och framåt, och vi vidhåller därmed vår guidance, det vill säga 3.000 system på marknaden, 200 miljoner kronor i omsättning och en bruttomarginal på över 80 procent vid utgången av 2024", skriver Helen Ljungdahl Round.Direkt-SE