ACARIX: EMISSION TECKNADES TILL 62%, VARAV GARANTER TOG 10%

2023-01-03 19:34:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Acarix meddelar att bolagets tidigare kommunicerade företrädesemission av units om 53 miljoner kronor tecknades till 62 procent, varpå bolaget tillförs cirka 33 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omkring 48 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 4 procent utan stöd av uniträtter. Resterande cirka 10 procent av tecknades av de parter som ställt emissionsgarantier.

Teckningskursen var 0:28 kronor per unit, vilket motsvarar 0:28 kronor per ny aktie.

Som tidigare kommunicerat kommer emissionslikviden huvudsakligen att användas till att finansiera expansionen av den amerikanska säljorganisationen samt fortsatt produktutveckling och rörelsekapitalbehov.Direkt-SE