Academedias vd: Därför skippar vi utdelningen

Publicerad 2016-08-30 09:59

Rapport Academedias uppfyller visserligen i praktiken sitt finansiella mål för att dela ut pengar, men styrelsens samlade bedömning har landat i att någon vinst inte ska delas ut till aktieägarna. Det säger vd Marcus Strömberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Detta efter att utbildningskoncernen har publicerat sin bokslutskommuniké på tisdagsmorgonen, där ingen utdelning föreslås – trots uppfyllda finansiella mål och en nästan fördubblad nettovinst till 1:63 kronor per aktie under kvartalet (0:95), och ett helårsfacit på 3:97 kronor (2:63). Marknaden handlade upp handeln några procent efter börsöppningen.

”Styrelsen avgör detta, och bedömningen är att det finns så stor tillväxtpotential i utbildningssektorn både i Sverige och internationellt att pengar skapar mest värde om de är kvar i bolaget”, säger Marcus Strömberg om utdelningsförslaget.

Academedia har ett finansiellt och ett kvalitetsmässigt mål för att dela ut vinst till aktieägarna: ”överskottet kan delas ut till aktieägarna givet att Academedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning är uppfyllt”, som bolaget formulerar detta på sin hemsida och i årsredovisningen.

Det finansiella målet är att nettoskulden inte ska överstiga 3 gånger rörelseresultatet (ebitda), ett mått som i dag enligt Marcus Strömberg kan anses uppfyllt med nivån 3,1.

Vilka kvalitetsnivåer som ska uppfyllas för utdelning är däremot inte tydligt kommunicerat: ”styrelsen har inte fastlagt en exakt nivå som är kopplad till utdelning”, säger Marcus Strömberg, efter att han förklarat att kvaliteten följs med måtten akademiska resultat, ”upplevd kvalitet” och ”ändamålsenlig kvalitet”.

Det förstnämnda, i bemärkelserna examina och betyg, har enligt rapporten ökat under året och befinner sig över rikssnittet. Ordet kvalitet förekommer i rapporten i enbart positiva sammanhang, som ”gör stora framsteg”, ”kvalitetsförbättringar” och så vidare.

Vilka nivåer Academedia befinner sig på i förhållande till sina kvalitetsmål framgår däremot inte, men enligt Marcus Strömberg är det ”en samlad bedömning” kring både kvalitet och tillväxtpotential som ligger bakom utdelningsförslaget.

”Styrelsen gör en bedömning, och att göra en samlad bedömning i det här fallet är något som jag anser måste göras, något som är väldigt bra”, säger han om att det därmed för utomstående investerare i praktiken är omöjligt att avgöra om kvaliteten på Academedia är tillräckligt hög för att motivera vinstutdelning.

Huruvida det kan bli fråga om utdelning efter det i juli i år påbörjade räkenskapsåret är enligt Marcus Strömberg upp till styrelsen nästa år att besluta och inget han vill föregripa.

”Men jag tycker personligen att det är fullständigt självklart att ett sådant här bolag i framtiden ska dela ut pengar”, säger han.

I höst väntas den före detta S-politikern Ilmar Reepalu presentera sin utredning om vinster i välfärden, och just utdelningar är minst sagt omdiskuterat.

Har den pågående utredningen och debatten kring den påverkat utdelningsförslaget?

”Det kan egentligen inte jag svara på, men min bedömning är att jag inte tror det. Det är inte så att Ilmar Reepalus utredning är slutet på debatten om vinster i välfärden; vi har ett antal politiska partier som lever på den här frågan, och de kommer att fortsätta hålla den vid liv.”