Academedia förbättrar resultatet

Publicerad 2016-08-30 08:10

Rapport Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett rejält förbättrat resultat. Men det blir ändå inte någon utdelning till aktieägarna.

Academedia redovisar ett resultat efter skatt på 140 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (80). Resultatet per aktie uppgick till 1:63 kronor (0:95).

Rörelseresultatet blev 218 miljoner kronor (161). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 238 miljoner kronor (237).

Nettoomsättningen uppgick till 2.378 miljoner kronor (2.199).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015/16 (juni 2015-juni 2016).