Rapport Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett resultat efter skatt på 172 miljoner kr för det tredje kvartalet, januari-mars, i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 (152). Resultatet per aktie steg till 1,63 kr (1,45).

Rörelseresultatet steg till 231 miljoner kr (209), jämfört med förväntade 207 miljoner kr enligt Bloomberg News. Rörelsemarginalen var 7,4 procent (7,0).

Nettoomsättningen ökade till 3.135 miljoner kr (2.967), jämfört med väntade 3.124 miljoner kr.

Rensat för jämförelsestörande poster på +20 miljoner kr (-5) sjönk rörelseresultatet till 210 miljoner kr (214). Den justerade rörelsemarginalen var 6,7 procent (7,2).

Resultatet före skatt steg till 216 miljoner kr (194), att jämföra med väntade 192 miljoner kr.

Academedias tredje kvartal visar enligt vd Marcus Strömberg på god resultatförbättring i skolsegmenten och bolaget ser att marginalerna stabiliseras. Det skriver han i vd-ordet i delårsrapporten.

”I för och grundskolesegmentet var rörelseresultat och marginal i nivå med föregående år och gymnasiesegmentet fortsätter att uppvisa starka marginaler. Detta beror både på god underliggande resultatutveckling men även på stora retroaktiva ersättningar”, skriver Academedia-chefen.

Rekordmånga i vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har rekordmånga deltagare i sina utbildningar, men fortsätter att ha blandat finansiellt resultat, enligt Marcus Strömberg.

”I linje med vad vi har beskrivit tidigare så utvecklas verksamheten inom yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning väl, medan utvecklingen inom arbetsmarknadsutbildningar är fortsatt svag. Under kvartalet har också Arbetsförmedlingen presenterat stora neddragningar i sin egen organisation vilket naturligtvis kommer att påverka den volym av deltagare som anvisas till olika utbildningar. Därför fortsätter vuxenutbildningssegmentet att jobba hårt med att anpassa resurser och sänka kostnader inom detta marknadsområde”, uppger Academedia-chefen.