ABSOLICON: SISENER TECKNAR RAMAVTAL, BETALAR 1,5 MLN KR

2022-12-16 14:50:54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sisener Ingenieros har tecknat ett ramavtal med Absolicon för installation av en produktionslina för solfångaren Absolicon T160 på den iberiska halvön. Sisener Ingenieros har i samband med ramavtalet betalat cirka 1,5 miljoner kronor mot en bankgaranti.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det totala försäljningsvärdet som omfattas av partnerskapsavtalet uppskattas till 40-50 miljoner kronor plus en årlig licensavgift vid full produktion på 4-5 miljoner kronor och 30-60 miljoner kronor i försäljning av material", skriver Absolicon.

Bolaget påpekar att ramavtalet inte stipulerar några bindande miniminivåer. Det uppskattade försäljningsvärdet kan komma att ändras liksom den slutgiltiga utformningen av produktionslinans produktionskapacitet, enligt bolaget.

Sisener Ingenieros är ett företag specialiserat på ingenjörs- och konsulttjänster inom energiområdet, samt infrastrukturer och projekt för cirkulär ekonomi.Direkt-SE