ABSOLICON: FÖRETRÄDESEMISSION 36% TECKNAD, TILLFÖRS 39 MLN KR

2023-03-22 16:53:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Solenergibolaget Absolicon företrädesemission som pågick mellan 23 februari och 20 mars tecknades till 36 procent och kommer tillföra 39 miljoner kronor efter emissionskostnader. Det beslutade emissionsbeloppet uppgick till cirka 120 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhölls två teckningsrätter. Fem teckningsrätter gav rätten att köpa en ny B-aktie till teckningskursen 90 kr. Totalt har cirka 420.000 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 62.000 aktier utan teckningsrätter.

De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 12,6 procent av samtliga aktier.

Ingen del av emissionen tecknades av garanter.

Styrelsen kommer att sammanträda för att besluta om tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet senast den 23 mars 2023.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie och i betalda tecknade aktier fram till dess att emissionen registrerats, varvid betalda tecknade aktier omvandlas till ordinarie aktier. Registreringen av emissionen beräknas ta tre till fyra veckor.Direkt-SE