ABSOLICON: FÖRETRÄDESEMISSION 120 MLN KR

2023-02-09 16:52:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Absolicon har beslutat om en företrädesemission på 120 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls två teckningsrätter. Fem teckningsrätter ger rätt att teckna en ny B-aktie till teckningskursen 90 kronor per aktie.

Bolaget bedömer att emissionslikviden ska vara tillräcklig för att tillsammans med produktionslinepartners etablera lönsam försäljning på flera marknader och nå god lönsamhet i försäljningen av produktionslinor.Direkt-SE