Omikron Den nya virusvarianten omikron ändrar inte utsikterna för penningpolitiken från världens stora centralbanker, utan Federal Reserve går fortsatt mot en åtstramning och även ECB håller fast vid tidigare kurs om att avsluta köpprogrammet PEPP. Det bedömer ABN Amro i en analys.

”Våra oförändrade utsikter för centralbankerna återspeglar att utgångspunkten jämfört med covid-1 är annorlunda vad gäller utbudssidan och inflationen, och omikron kan visa sig vara minst lika mycket en utbudschock som en efterfrågechock”, skriver de.

De påpekar att omikron skulle kunna förvärra nuvarande utbuds- och flaskhalsproblem, och på så sätt ytterligare pressa upp inflationstrycket i varusektorn. Samtidigt är det framför allt efterfrågan i tjänstesektorn som lär drabbas av nya restriktioner.

Med detta sagt skulle omikron kunna få penningpolitiken att svänga åt det mjukare hållet om de finansiella förhållandena skulle stramas åt kraftigt, exempelvis genom stor oro på de finansiella marknaderna.

”En kraftig åtstramning av de finansiella förhållandena skulle kunna bli avgörande för centralbankerna, även om vi i nuläget inte är någonstans i närheten av det”, skriver ABN Amro.