USA Den amerikanska återhämtningen växlar ned och toppen i momentum är troligen förbi, skriver ABN Amro i en analys, där de spår en snar rekyl ned för varukonsumtionen.

”Samtidigt tror vi inte att en rekyl för varukonsumtion kommer att vara tillräckligt för att helt förta återhämtningen i tjänstesektorn, och även om vi räknar med en avkylning av tillväxtmomentum under det andra halvåret 2021 räknar vi fortsatt med en tillväxt väl över trend”, skriver de.

De noterar att en rad amerikanska makroindikatorer kommit in svagare än väntat på sistone, allt från den senaste jobbrapporten till detaljhandel, industriproduktionen och bostadsbyggande.

”Även högfrekventa indikatorer tyder på att återhämtningen nu går in i en långsammare fas”, skriver de.

Restaurangbesöken fortsätter att öka, men alls inte lika snabbt som tidigare, och samma bild syns i antalet flygpassagerare, där återhämtningen nu går mycket långsammare än tidigare i år.

”De flesta makroindikatorer pekar därför mot en återhämtning som märkbart har skiftats ned”, skriver ABN Amro.

De tror att tillväxten växlar ned senare under året, men förblir väl över trend, då bland annat konsumtionen fortsatt har mycket kvar att återhämta. Detta gäller särskilt inom tjänstesektorn, bland annat sjukvård, där många behandlingar fått skjutas upp på grund av pandemin.

”Med detta sagt räknar vi med att betydande mängd konsumtion av varor sannolikt har tidigarelagts, uppmuntrat av det senaste årets stimulanscheckar”, skriver de.

De tillägger att detaljhandeln i april var oväntat svag och tror att det kan bli en rekyl ned för varukonsumtionen kommande månader, bland annat för bilförsäljningen.