ABLIVA: TECKNINGSKURS BLEV 0:75 KR, TILLFÖRS 80 MLN KR

2021-03-31 07:06:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den riktade emission som läkemedelsbolaget Abliva aviserade efter börsstängning på tisdagen gjordes till kursen 0:75 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget vars aktie stängde på 0:76 kronor på tisdagen.

Den riktade emission omfattar nästan 107 miljoner nya aktier och bolaget kommer därmed att tillföras 80 miljoner kronor brutto.

Den riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 26,5 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

"Den här finansieringsrundan är ett viktigt steg på vår resa för att göra Abliva till en välkänd och etablerad världsledare inom mitokondriell medicin. Jag vill tacka investerarna för denna finansiering som gör det möjligt för oss att avläsa de pågående studierna med vår huvudkandidat KL1333 och slutföra förberedelserna för den kommande globala registreringsgrundande fas 2/3-studien", säger Ablivas vd Ellen Donnelly.

Emissionen riktades till ett flertal svenska och internationella kvalificerade investerare, inklusive Hadean Ventures, skriver bolaget.

Hadean Ventures är bolagets största ägare med 9 procent av aktierna per den 28 februari, enligt ägardatatjänsten Holdings.Direkt-SE