ABLIVA: RESULTAT FÖRE SKATT BLEV -21,5 MLN KR 1 KV (-16,5)

2021-05-20 08:45:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsföretaget Abliva, som förut hette Neurovive, redovisar ett resultat efter skatt på -21,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-16,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:10).

Bolaget redovisar ingen nettoomsättning för perioden (0).

Första kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,5 miljoner kronor (-28,1). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 48,0 miljoner kronor (29,6).

"Abliva hade ett starkt första kvartal. Vi färdigställde ett antal viktiga aktiviteter för KL 1333, Ablivas läkemedelskandidat för kronisk, oral behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Vi genomförde också en riktad nyemission, vars intäkter gör det möjligt för oss att slutföra förberedelserna för den kommande globala KL 1333 fas 2/3-studien och att utveckla NV354 för klinisk fas", skriver vd Ellen Donnelly i rapporten.

Hon uppger att bolaget kommer att arbeta intensivt för att påbörja fas 2/3-studien med KL 1333 i slutet av året.Direkt-SE