ABLIVA: RES F SKATT -22,0 MLN KR 1 KV, TAR IN 200 MLN KR (OMS)

2022-06-01 06:15:30

(Omsändning: sändes första gången på tisdagen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Abliva redovisar ett resultat före skatt på -22,0 miljoner kronor (-21,5) för det första kvartalet 2022.

Bolaget saknade nettoomsättning för perioden (0).

Likvida medel uppgick till 23,9 miljoner kronor per den 31 mars, att jämföra med 22,3 miljoner vid årsskiftet.

Abliva meddelade i ett separat pressmeddelande att bolaget avser att genomföra en kapitalanskaffning om 200 miljoner kronor, för att förse bolaget med det kapital som krävs för att driva fas 2/3-studien med KL1333 till en interimsanalys, göra NV354 klart för klinisk utveckling samt säkerställa 24 månaders drift av bolaget.

"Finansieringen kommer att bestå av en riktad emission om 150 miljoner kronor, med deltagande av den nya specialistinvesteraren IP Group och Ablivas största aktieägare Hadean Ventures, samt en fullt garanterad företrädesemission om 50 miljoner kronor", skriver bolaget.

Teckningskursen kommer enligt Abliva att vara densamma i både den riktade emissionen och företrädesemissionen, med avsikten att ha en rabatt på högst 10 procent jämfört med stängningskursen den 31 maj 2022 som var 0:338 kronor.

Ablivas största aktieägare Hadean Ventures avser att konvertera samtliga sina konvertibler till ett sammanlagt nominellt värde om 26 miljoner kronor, tillsammans med upplupen ränta, till aktier i samband med kapitalanskaffningen.Direkt-SE