Analys Volvoaktien bör kunna gynnas av en gradvis återgång till normala förhållanden i takt med en underliggande återhämtning i produktionen. Det skriver ABG Sundal Collier i en analys där Volvo uppgraderas till köp (behåll) och riktkursen höjs till 260 kr (230).

I analysen lyfter ABG Sundal Collier fram att den pågående komponentbristen har hållit tillbaka Volvos kursutveckling.

”Vi tror nu att vår uppfattning att komponentbristen kommer att pågå en bra bit in i 2022 är väl reflekterad i aktiekursen”, skriver ABG.

Analysen är också att produktionsstörningarna toppade under det andra kvartalet och att det kommer att ske en gradvis förbättring i leveranser från och med det tredje kvartalet, justerat för säsongsmässiga faktorer.

ABG räknar med att produktionstakten kommer att vara tillbaka på normala nivåer från och med det tredje kvartalet nästa år.

Efterfrågan är samtidigt fortsatt stark i Nordamerika och Europa, vilket ger stöd år resultatutsikterna på medellång sikt, konstaterar ABG. Volvo borde också kunna få stöd från en fortsatt återhämtning i serviceverksamheten inom Lastbilar och stabila resultat inom Anläggningsmaskiner.

”På kort sikt räknar vi med att ebit bottnar ur vid 8,5 miljarder kronor under det tredje kvartalet innan det förbättras till 9,6 miljarder kronor i det fjärde kvartalet”, skriver ABG.

Enligt analysen handlas Volvoaktien kring åtta gånger förväntad ev/ebit 2022 jämfört med tioårssnittet på omkring nio gånger, vilket ABG tycker är orimligt givet den goda efterfrågan och högre lönsamheten jämfört med fordonskoncernens historiska nivåer.

Ett rörelseresultat som gradvis förbättras och en uthållig direktavkastning på över 8 procent borde ge aktien stöd, resonerar ABG.

Vid 11.15-tiden handlades Volvo B till 200 kr, motsvarande en uppgång med 0,8 procent under tisdagen.