Analys Telias rapport för det fjärde kvartalet "var inte bra nog" och därför sänker ABG Sundal Collier sin rekommendation på aktien två steg - från köp till sälj.

Banken skriver att Telia med sin kvartalsrapport i fredags lyckades göra marknaden besviken igen – trots lätta jämförelsetal och låga förväntningar.

”Samtidigt som Telias övriga verksamhet utvecklas väl och Get i Norge visar lugnande tecken på återhämtning, verkar den svenska verksamheten ligga utom (ledningens) kontroll, och den svaga trenden indikerar att en minskning av de operativa kostnaderna med 3 procent inte är tillräckligt för att kunna visa betydande förbättringar under 2019”, skriver ABG i analysen och investmentbanken anser att bevisbördan vad gäller utvecklingen i Sverige nu ligger på Telia.

ABG tycker samtidigt att Telias prognos för kassaflödet under 2019 ser stark ut och att den indikerar att utdelningen kommer att kunna höjas igen. Men detta beror på förbättringar i rörelsekapitalet och är troligen inte något som är uthålligt på några år sikt, resonerar bankens analytiker.

”Så länge som Telia inte kan visa en tydlig och trovärdig väg mot återhämtning på sin huvudmarknad, Sverige, så tror vi att investerare kommer sätta en rabatt på de attraktiva kassaflödena och den höga direktavkastningen. Det förestående förvärvet av Bonnier Broadcasting kommer addera ännu en risk i den svenska verksamheten”, skriver ABG i analysen.

ABG:s nya riktkurs ligger på 38 kr, ned från 45 kr. I fredags backade aktien 4,6 procent till 39,78 kr och på måndagen pressas den ytterligare något.

Graf: Telias kursutveckling 10 senaste dagarna.

image