Sektor Förhållandet mellan risk och avkastning ser ut att försvagas under det kommande året för massa- och pappersmarknaden, vilket skulle innebära viss press för skogsbolagen samtidigt som bland andra Essity kan gynnas när priserna på skogsråmaterial går ned. Det skriver ABG Sundal Collier i en sektoranalys på onsdagen.

Priserna på bland annat massa, wellpapp, och sågade trävaror, som befunnit sig på relativt höga prisnivåer de senaste två åren, ser ut att försvagas under 2023. Skiftet skulle innebära en viss återgång för flera skogsaktier, varför ABG skruvar ned rekommendationen för SCA och Stora Enso till behåll.

Ett prisskifte skulle däremot vara positivt för bland andra Essity, som ju använder flera skogsråvaror som insatsvaror till dess produkter.

”/…/då (Essity red.anm.) kommer höja priserna och få kostnadskompensation från högre insatsvarukostnader, som ju kommer att sjunka”, skriver ABG.

Essity har vid flera tillfällen den senaste tiden meddelat om införandet av prishöjningar mot bolagets kunder.