Analys Investmentbanken ABG Sundal Collier befarar att nischbanken Resurs kan komma att redovisa ett lägre räntenetto för det första kvartalet 2021, vilket i så fall vore det fjärde kvartalet i rad med sjunkande räntenetto jämfört med närmast föregående kvartal.

Det skriver ABG i den analys där banken sänker sin rekommendation för Resurs från köp till behåll.

”Den svaga räntenettotrenden är ett problem som företaget behöver ta itu med”, uppger ABG som inte tror att det blir en positiv räntenettoutveckling för Resurs förrän i fjärde kvartalet 2021 givet mixeffekter och Resurs restriktiva hållning till utlåning.

ABG:s intjäningsscenario för Resurs avseende åren 2021-2023 förblir dock intakt, heter det samtidigt.

Riktkursen lämnas oförändrad vid 50 kr, vilket är marginellt under rådande marknadskurs på Stockholmsbörsen.