Aktie Det är osannolikt att spelmyndigheten i New Jersey agerar mot Evolution genom att dra in licensen mot bakgrund av kritiken för verksamhet i svarta och grå marknader. Mediauppmärksamheten i ämnet har dock gjort att risken för att spelmyndigheter börjar ställa krav på sektorn att upphöra med verksamhet i länder där spel är illegalt är större än någonsin.

Det skriver ABG Sundal Collier i en kommentar till de senaste veckornas turer kring anklagelserna från en konkurrent om att spelare i länder svartlistade av USA, och från marknader där spel är olagligt, har kunnat spela på bolagets produkter.

ABG har räknat på hur stor del av rörelseresultatet som kommer från några utvalda illegala marknader och uppskattar en negativ effekt på 10 procent mot rådande konsensus.

”Att upphöra med verksamheten på illegala marknader skulle innebära en betydande nedgång i ebit, och dessutom växer dessa marknader mer än återstående marknader, vilket kommer att bromsa koncernens totala tillväxttakt enligt våra uppskattningar”, skriver ABG som samtidigt menar att marknaden värderar intäkterna från illegala marknader lägre givet dess natur och gör uppskattningen om en negativ effekt på aktiekursen vid ett 10-procentig nedgång i rörelseresultat till omkring 4 procent.

De senaste fem dagarna har aktien återtagit delar av det fall som blev konsekvensen av nyheten att en konkurrent lämnat in klagomål baserat på en privat undersökning av tillgängligheten av Evolutions spel på vad som betecknas som grå eller svarta marknader. Som lägst var aktien nere under 900 kronor från att ha noterats till närmare 1.500 kronor dagarna före nyheten. Vid klockan 9.30 på tisdagen stod aktien i 1.125 kronor efter en nedgång på 1,9 procent.

ABG genomför ett byte av analytiker och rör inte sin behållrekommendation med riktkurs 1.125 kronor.