Aktie Sinch går från att vara finansiellt ifrågasatt till att befinna sig i en situation med avsevärt lägre risk, bra kassagenerering och lägre skuldsättningsgrad. Det skriver ABG Sundal Collier i en analys, där rekommendationen för Sinch höjs till köp från tidigare behåll.

Mer än 10 procent av aktierna i Sinch är blankade och aktien är även underviktad av svenska small cap-fonder, påpekar ABG Sundal Collier.

”Med en förbättrad operationell trend och minskad finansiell risk, tror vi att de kortsiktiga handelsflödena (‘trading flows’) kommer att tjäna som en stödjande katalysator för aktien”, heter det i analysen.

Investmentbanken räknar också med att nyheter om en permanent vd kan blir en positiv trigger. I somras tog en av Sinchs grundare Johan Hedberg över som tillförordnad vd för bolaget.

Sinchs organiska tillväxt i bruttoresultatet om 8 procent i det tredje kvartalet var en ”hälsosam signal”, menar ABG som drar slutsatsen att detta kommer att utgöra en bas när bolaget går in i en period med lättare jämförelsetal. Det kommer att ge utrymme för organisk tillväxt framöver, trots att ett tuffare makroekonomiskt läge väntas påverka volymerna negativt och prispress som sannolikt består i vissa marknader.

”Vi räknar med organisk tillväxt i bruttoresultatet på 8-10 procent under de kommande tre kvartalen, vilket vi tror kommer att ge stöd till återhämtningen”, skriver ABG Sundal Collier.

Investmentbanken har höjt estimaten för Sinchs bruttoresultat 2023-2024 och det justerade ebitda-resultatet och ser en potentiell uppsida från kostnadsreduceringsprogrammet som börjar ge effekt från första kvartalet 2023.

ABG Sundal Collier har dragit upp riktkursen för Sinch till 60 kronor (28).

Handelsbanken Capital Markets har i sin tur höjt den kortsiktiga rekommendationen, på tre månaders sikt, för Sinch till köp från tidigare behåll.

Carnegie har dragit upp riktkursen för Sinch till 65 kronor (60), med en upprepad köprekommendation, och JP Morgan har höjt riktkursen för Sinch till 50 kronor (45) och upprepat rekommendationen övervikt.

Sinch-aktien, som rusade 38 procent på onsdagen efter sitt rapportsläpp, hade vid 10.30-tiden på torsdagen gått upp ytterligare 2,0 procent till 36:30 kronor.