Köprek Affärssystembolaget Fortnox har, efter en period med avtagande försäljningstillväxt, nu möjligheter att gå in i en fas med snabb organisk tillväxt. Den bedömningen gör ABG Sundal Collier i en analys daterad den 20 januari.

”Vi räknar med en 33-procentig organisk tillväxt under 2022, jämfört med 23 procent 2021”, skriver ABG.

Analyshuset tror att Fortnox försäljning inom Finans-segmentet ligger klart under dess potential och här räknar ABG med kraftiga förbättringar de kommande åren. Bland annat väntas det nyligen förvärvade Capcito stärka Fortnox erbjudande inom Finans avsevärt.

Fortnox finanssegment, som står för omkring 12 procent av koncernens försäljning, väntas enligt ABG kunna växa i en genomsnittlig årlig takt om 36 procent under 2020-2025 och därmed utgöra omkring 16 procent av koncernens försäljning 2025.

ABG Sundal Collier har inlett bevakning av Fortnox med en köprekommendation och en riktkurs på 70 kr. Vid 11.15-tiden hade Fortnox stigit 2 procent till 54,95 kr.