Analys Det är osannolikt att Fabege kommer att återvända till historiska tillväxtnivåer i bolagets kassaflöde. Det skriver ABG Sundal Collier i en analys.

Som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare sänker investmentbanken sin rekommendation till sälj, från tidigare behåll, med bibehållen riktkurs 125 kronor.

Den höga tillväxten i kassaflödet mellan åren 2015 och 2019 kom från en stor projektportfölj och tillväxt för kontorsuthyrningen i Stockholm.

”Start av nya större utvecklingsprojekt ser osannolikt ut i närtid och utan några nya uppstarter kommer portföljen av pågående projekt att minska med 1,5 procent av fastighetsvärdet under det första kvartalet 2021 jämfört med 4,4 procent i det tredje kvartalet 2020 och 16,3 procent för fem år sedan”, skriver ABG.

Beträffande de långsiktiga effekterna på efterfrågan av kontor är det för tidigt att säga vad dessa kommer att bli, men ABG bibehåller sin syn att risken på nedsidan är större i Stockholm jämfört med resten av landet, eftersom fler människor pendlar längre och att marknaden är mer cyklisk.

”Vi argumenterar också för att de flesta framåtblickande indikatorerna för Fabege är negativa”, skriver ABG och pekar på den negativa nettouthyrningen i det tredje kvartalet, vakansgrad som i det tredje kvartalet steg med 3 procentenheter jämfört med det fjärde kvartalet 2019, samt att volymen med omförhandlade hyreskontrakt föll med 80 procent jämfört med föregående år.

Kassaflödet per aktie (CEPS) väntas också utvecklas sämre än genomsnittet i sektorn för det innevarande året och de två kommande åren.

Aktien handlas just nu till en premie sett till aktiekurs i relation till kassaflödet jämfört med sektorgenomsnittet. I förhållande till det långsiktiga substansvärdet rymmer nuvarande kurs en rabatt medan sektorn som helhet handlas i nivå med substansvärdet.

”…men vi menar att 3,1 procent direktavkastning (CEPS/EPRA NAVPS) jämfört med sektorns 4,8 procent, rättfärdigar en rabatt”, skriver ABG.

Efter lunch på tisdagen var Fabeges aktie ner drygt 2 procent till 131:70 kronor. Hittills i år är kursen ned 15 procent efter en uppgång med 25 procent de senaste tre månaderna.