Analys Hufvudstadens höga premie jämfört med sektorkollegorna och den höga operationella risken talar för en relativt svag kursutveckling. Det anser ABG Sundal Collier i en analys där investmentbanken nedgraderar fastighetsaktien till sälj.

”Vi menar att Hufvudstaden är den aktie, eller en av, med den största operationella risken i sektorn, med exponering mot den cykliska kontorsmarknaden i Stockholm och betydande exponering mot detaljhandel”, skriver ABG i analysen.

Analyshuset räknar med att kassaflödet per aktie (CEPS) minskar med 10 procent under 2020. Tillväxten för detta mått väntas återvända, till 4 procent, under 2021, men detta är under genomsnittet i sektorn, resonerar ABG.

Aktien handlas i dag till 30 procent rabatt i relation till det långsiktiga substansvärdet, men det är enligt ABG rimligt givet den låga direktavkastningen som väntas ligga på 2,7 procent baserat på estimaten för 2021 när genomsnittet för sektorn är 4,8 procent.

Trots att flera parametrar ligger under sektorgenomsnittet handlas aktien till en premie mot kollegorna på 36 procent sett till aktiekurs i förhållande till kassaflöde per aktie, och AGB tror att aktien kommer att fortsätta underprestera.

Hittills i år är aktien ned 26 procent, men den har återhämtat sig den senaste månaden utan några nyheter som kommer att ha fundamental påverkan på bolaget.

”…det är därför vi nedgraderar vår rekommendation till sälj (behåll)”, skriver AGB som samtidigt behåller riktkursen 115 kr.

Vid klockan 11.30 på tisdagen var Hufvudstadens aktie ner 2,7 procent till 132 kr.