Analys Betssons aktie är övervärderad menar ABG Sundal Collier som på fredagen kapat riktkursen till 45 kronor från 70 kronor med sänkt rekommendation till sälj. I tillägg till osäkerheten i Nederländerna kan det dessutom finnas ytterligare nedsida om bolaget får problem i tillväxtmotorn Turkiet.

Det framgår av en analys som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av. Rekommendation och riktkursändring har rapporterats tidigare på fredagen.

Nederländska myndigheter meddelade i förra veckan att operatörer som befinner sig i så kallad avkylningsperiod inte heller får acceptera nederländska spelare på någon sajt utanför landets gränser om en licens ska bli aktuell. På fredagen meddelade Betsson att stoppet kommer att påverka rörelseresultatet negativt med 25 miljoner kronor per månad fram till det att en licens har erhållits.

Förutom det direkta intäktstappet menar ABG att omregleringen kommer att förändra marknadsdynamiken fullständigt i Nederländerna.

”Enligt oss kan man inte utgå från att Betsson kommer att återta intäkterna efter att man fått en licens, eftersom bolaget i princip kommer att få starta från noll”, skriver analyshuset och konstaterar att det kommer att behövas marknadsinvesteringar för att återta ta marknadsandelar och att break-even från Nederländerna inte kommer att ske förrän under det andra halvåret 2023.

Vidare konstateras att Betssons intäktsströmmar är komplicerade med Turkiet som den största tillväxtmotorn. Med de nya estimaten korrigerade för en lägre multipel för den turkiska verksamheten landar ABG på en ev/ebit-multipel på 25.

”Det ger stöd till premissen att aktien är övervärderad enligt oss, och vi kan se ytterligare nedsida om marknaden börjar avvecklas i Turkiet”, skriver ABG.

Bettingsektorn har haft det tufft den senaste veckan och Betsson är inget undantag med en nedgång på drygt 21 procent med fredagens nedgång på 4 procent.