ABELCO: NEDJUSTERING NOTERADE INNEHAV TYNGDE NETTORESULTAT

2021-08-26 10:42:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investeringsbolaget Abelco, listat på NGM, redovisar ett nettoresultat på -60,8 miljoner kronor för det första halvåret 2021 (4,2).

Resultatnedgången härleds till de noterade bolagen Icandy Interactives och till viss del Quickbits aktiekurser som justerats ned per periodens slut med cirka 67 miljoner kronor, skriver Abelco i delårsrapporten.

För de onoterade innehaven och portföljen i sin helhet ökade det beräknade marknadsvärdet till 283 miljoner kronor, från cirka 247 miljoner kronor vid årsskiftet.

Rörelseresultatet låg i kvartalet på -4,7 miljoner kronor (-1,2). Nettoomsättningen var 2,6 miljoner kronor (3,8).

Abelco meddelar också att det ser över finansieringsmöjligheter och investeringsmöjligheter i portföljbolaget Fatberry, som visar fortsatt hög tillväxt. Abelco har med ytterligare en större ägare avtalat om en bryggfinansiering på totalt 0,25 miljoner dollar, där Abelco bidrar med cirka 0,2 miljoner dollar. Syftet är att accelerera tillväxten i Fatberry, som är ett digitalt försäkringsbolag.

Abelcos aktie var ned 7,5 procent på torsdagsförmiddagen.Direkt-SE