ABELCO: LÄGRE INTÄKTER, HÖGRE RESULTAT 1 KV

2021-05-27 08:45:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investeringsbolaget Ableco, listat på NGM, redovisar en nettoomsättning om 1,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (1,7). Nettoresultatet blev 7,0 miljoner kronor (0,9).

De likvida medlen var vid periodens slut 3,4 miljoner kronor (1,6).

"Bolag som Icandy, Fatberry, Isecrets, Smartfunding och Rightbridge har alla den senaste tiden vuxit och ökat i sitt värde. Vi kan dock se att Icandys kurs har backat senaste tiden och vi arbetar självklart för att bolaget skall växa och följer deras lansering i Kina noggrant. Icandy har många bra saker på gång och deras nya lanseringar, förvärv och joint-venture projekt tror jag kommer skapa en stabilare grund att stå på", skriver vd Johan Rooth.Direkt-SE