Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive meddelar marknaden kring förvärv av aktier i det noterade gamingbolaget Mighty Kingdom

2021-09-20 08:48:08

iCandy Interactive Limited ("iCandy" eller "Bolaget") är glada att kunna meddela att det har förvärvat, motsvarande 7,78% av det ASX-noterade spelutvecklingsbolag Mighty Kingdom Ltd. ("Mighty Kingdom"). Förvärvet slutfördes till AUD 0,135 per aktie till ett totalt pris om AUD 1,59 och finansieras av den befintliga kassan i iCandy.

Förvärvet passar iCandys strategi om att utöka sin räckvidd inom spelsektorn i regionen samt driva värde genom samarbete och partnerskap med strategiska partners. iCandy ser positivt på teamet, befintliga spelportföljen och framåtgående pipelinen i Mighty Kingdom och tror att potentiella affärssynergier kan utforskas genom att utnyttja iCandys expertis inom spelutveckling och distribution, särskilt till spelmarknader med högt värde i Asien.

Värderingen för Mighty Kingdom anser Bolaget är attraktiv jämfört med marknaden, samt med tanke på att det endast finns ett fåtal spelbolag noterade på ASX. Förvärvet av ett betydande aktieinnehav i Mighty Kingdom till värderingen representerar ett övertygande värdemaximeringen för aktieägarna. Detta på samma grund som det återköpsprogram av egna aktier iCandy som tillkännagavs den 17 september 2021.

Efter framgångarna med lanseringarna av Claw Stars och Masketeers samt en betydande kapitalanskaffning under 2020, anser styrelsen för iCandy att bolaget är väl positionerat för tillväxtmöjligheter genom fusioner och förvärv som komplettering till det pågående utvecklingsprogrammet.

Framöver kommer företaget att fortsätta granska värdeskapande förvärv inom sektorn samtidigt som det bibehåller fart med den interna utveckling, inklusive lansering av hyper-casual-spelplattform och spel under Nextgamer, samt det spel som snart släpps från joint venture bolaget Sky Candy.

iCandys ordförande, Kin Wai Lau, kommenterade: "Synergierna mellan iCandy och Mighty Kingdom är tydliga och okomplicerade. Vi ser förvärvet av en betydande andel i Mighty Kingdom som en potentiell utgångspunkt för olika möjligheter att skapa värde för båda företagen. "

Cision