Abelco Investment Group uppdaterar marknaden kring portföljbolaget Fatberry

2021-10-11 14:30:09
Sammanfattning:
  • Rekordförsäljningen för Fatberry under september månad var AUD 0,9M.
  • Försäljningen uppgår hittills i år till AUD 4,76M.
  • Fatberrys bruttointäkt för september 2021 steg med ca 37% från augusti 2021.

Abelco är glada att kunna meddela marknaden att dess portföljbolag Fatberry har fortsatt sin kraftiga tillväxtökning. Fatberry fortsätter att stärka sin position som den ledande digitala försäkningsplattformen i Sydostasien med ännu ett försäljningsrekord.

Den höga försäljningen under kvartalet innebär ytterligare ett rekord i Fatberrys verksamhetshistorik med en bruttoförsäljning hittills på AUD 4 761 481. Den månatliga försäljningen för september 2021 uppgick till AUD 0,9M vilket motsvarar en tillväxt på ca 37% mot augusti, vilket ligger i linje med Fatberrys fortsatta exponentiella tillväxt på den digitala försäkringsmarknaden.

Förtydligande: Fatberrys resultat och balansredovisning ingår ej i Abelcos koncernredovisning.

Cision