Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

2021-10-07 11:50:46

Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2021-09-30 på bolagets hemsida samt i det bifogade materialet. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa på 296,2 Mkr. En ökning motsvarande ca 28 Mkr från föregående månad vilket kan härledas till en ökning av värdet i de listade bolagen.

Cision