Abelco Investment Group avser att byta revisor

2021-09-21 14:49:39

Sedan ABC revision och Jenny Gentele tog sig an uppdraget som revisor för Abelco 2016, har bolaget vridit om investeringsstrategin, vuxit genom olika förvärv och investeringar. Abelco är nu verksamma inom flertalet olika geografiska områden. Abelco har även idag 21 portföljbolag varav tre är noterade på olika marknader.
ABC Revision med Jenny Gentele som ansvarig revisor för Abelco har uppfyllt uppdraget väl, samtidigt har Jenny Genteles tjänst inom ABC Revision gått mer mot rådgivning och utbildning.
Arbetet är påbörjat med att finna nästa revisor för Abelco som kommer att tillträda i slutet av november 2021. Med nuvarande verksamhet där Abelco innehar bolag som är verksamma i Norden och Sydostasien innebär det komplexa redovisningsprinciper, där bolagen i Sverige omfattas av K3 medan de internationella innehaven regleras av IFRS. Abelco söker efter en revisor som har kunskap och kompetens om internationell såväl som svensk lagstiftning vad gäller redovisningsprinciper. 
"Vi tackar Jenny för tiden som revisor och önskar henne lycka till i sin nya roll.  Arbetet med att upphandla en ny revisor startar nu för Abelco, detta för att få till en så bra övergång och överlappning som möjligt för den nya revisorn." -Johan Rooth, VD Abelco Investment Group
 

 

Cision