Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett resultat som var något bättre än väntat. Bolaget flaggar för att marginalmålet för 2023 kan nås redan i år. 

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det tredje kvartalet 2022 på 1.231 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 1.152 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 14 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.406 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.447 miljoner dollar.

Orderingången landade på 8.188 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 8.227 miljoner dollar.

ABB förutser under fjärde kvartalet 2022 en ”låg tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt” samt att den operativa ebita-marginalen ska följa mönstret och bli sekventiellt lägre. Det framgår av delårsrapporten.

I förra delårsrapporten uppgav ABB att bolaget avseende tredje kvartalet förutsåg en tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt samt att den operativa ebita-marginalen sekventiellt skulle förbättras, undantaget 60 punkter i positiv påverkan från specialposter under andra kvartalet.

För helåret 2022 förväntar sig ABB en marginalförbättring där 2023 års mål på minst 15 procent kan nås redan i år, stöttad av förbättrad effektivitet i och med att bolaget till fullo införlivar den decentraliserade verksamhetsmodellen och resultatkulturen inom samtliga divisioner.