Rapport ABB:s resultat kom in marginellt över analytikernas förväntningar. Kraft- och automationsbolaget föreslår också en höjd utdelning om än inte lika hög som förhandstipsen. 

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det fjärde kvartalet 2022 på 1.146 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 1.152 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 13 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.824 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.683 miljoner dollar.

Orderingången landade på 7.620 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 7.803 miljoner dollar.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 0:84 schweizerfranc per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 0:86 schweizerfranc. Året innan var utdelningen 0:82 schweizerfranc per aktie.

Kassaflödet enda som inte vd är nöjd med

Verkstadsföretaget ABB uppger att kassaflödet på 687 miljoner dollar under det fjärde kvartalet 2022 är det enda område som inte helt uppfyllde ABB:s förväntningar. Minskningen av nettorörelsekapitalet gick långsammare än förutsett.

Det uppger ABB:s vd Björn Rosengren i bokslutsrapporten.

”Detta blir ett viktigt fokusområde för oss i närtid då vi ska leverera från vår stora orderstock”, uppger ABB-chefen.

Björn Rosengren uppger sig samtidigt vara nöjd med hur divisionerna hanterade utmaningar som begränsningar i försörjningskedjan, en ansträngd arbetsmarknad, covidrelaterade nedstängningar i Kina och hög inflation.

Spår tvåsiffrig tillväxt

ABB förutser för det första kvartalet 2023 att en tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt ger stöd till en viss förbättring av den operativa ebita-marginalen jämfört med året innan.

Det framgår av delårsrapporten.

I förra delårsrapporten uppgav ABB att bolaget avseende fjärde kvartalet förutsåg en låg tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt samt att den operativa ebita-marginalen skulle följa mönstret och bli sekventiellt lägre.

För helåret 2023 förväntar sig ABB, trots rådande osäkerheter på marknaden, att den jämförbara intäktstillväxten ska bli över 5 procent och att ABB än en gång ska uppnå sitt långsiktiga mål med en operativ ebita-marginal på minst 15 procent.