Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar en något bättre operativ marginal för det första kvartalet än det förhandsbesked bolaget gav häromveckan – 13,8 procent mot indikerade cirka 13,5 procent.

Det operativa ebita-resultatet blev därmed 959 miljoner dollar (636). Indirekt indikerade ABB i samband med den omvända vinstvarningen att detta resultat skulle ligga kring 932 miljoner dollar.

Orderingången uppgick i det första kvartalet till 7.756 miljoner dollar i det första kvartalet (7.346) och intäkterna var 6.901 miljoner dollar (6.216). Orderingången och intäkterna var i linje med förhandsbeskedet den 15 april.

Spår tvåsiffrig tillväxt

ABB spår att bolagets orderingång och intäkter kommer att öka med mer än 10 procent under det andra kvartalet. Ökningen för orderingången väntas vara högre än intäkterna.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

”Baserat på nuvarande marknadssituation, förutser ABB att tillväxttalen för det andra kvartalet 2021 kommer att spegla den låga nivån på affärsaktiviteter under andra kvartalet 2020”, skriver bolaget.

I det första kvartalet växter orderingången totalt med 6 procent och intäkterna ökade med 11 procent.

ABB spår vidare att den operativa ebita-marginalen i det andra kvartalet kommer att förbättras ”avsevärt” jämfört med föregående år och stiga till cirka 14 procent. Den operativa marginalen uppgick till 10,6 procent i det andra kvartalet 2020.

ABB upprepar bedömningarna för helåret 2021 om en tillväxt för jämförbara intäkter på cirka 5 procent eller högre, samt att ABB en stabil förbättringstakt från 2020 för den operativa ebita-marginalen.