Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett rörelseresultat över analytikernas förväntningar. Men ABB flaggar för att det fjärde kvartalet blir fortsatt utmanande.

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det tredje kvartalet 2020 på 787 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 691 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 16 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 6.582 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas förväntningar på 6.304 miljoner dollar.

Orderingången landade på 6.109 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 6.139 miljoner dollar.

ABB gör en goodwill-nedskrivning på 311 miljoner dollar.

Reavinsten från avyttringen av Power Grids-verksamheten blev 5,3 miljarder dollar.

Nettoresultatet inklusive reavinsten blev 4.530 miljoner dollar, jämfört med väntade 5.006 miljoner dollar.

Kina och besparingar lyfte marginalen

ABB:s rörelsemarginal var högre än väntat i det tredje kvartalet. Bolagets vd Björn Rosengren pekar på Kina och på genomförda besparingar.

”Under tredje kvartalet var intäkterna inom alla affärsområden fortsatt hämmade av effekterna från covid-19. Dock bidrog en stark återhämtning i Kina och pågående kostnadsbesparingar till ett starkt underliggande resultat”, skriver han i vd-ordet i rapporten för det tredje kvartalet.

ABB:s operationella ebita-marginal uppgick till 12,0 procent. Det var upp från 11,7 procent i tredje kvartalet 2019 och högre än förväntade 11,0 procent enligt Infronts estimatsammanställning.

”Det var glädjande att resultatet förbättrades inom Installation Products och att integrering av GEIS börjar bära frukt samt att resultatet inom Motion var robust. Å andra sidan är återhämtningen för Robotics och Industrial Automation mer utdragen”, skriver vd Björn Rosengren.

Minskad intäktstillväxt fjärde kvartalet

ABB väntar sig att orderingången och intäktstillväxttakten i det fjärde kvartalet kommer att vara ”fortsatt utmanade” jämfört med föregående år och att intäktstillväxttakten kommer att minska sekventiellt.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Bolaget skriver vidare att effekter från covid-19 fortsätter att tynga de kortsiktiga utsikterna för många slutmarknader, ”i synnerhet inom olja och gas, konventionell kraftproduktion, bilindustrin, den marina sektorn och byggsektorn”, skriver bolaget som samtidigt nämner att vissa andra slutmarknader som eldistribution, transport, datacenter, konsumentelektronik och livsmedelsindustri fortsätter att ha ”en relativt god motståndskraft”.

ABB spår vidare att rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet väntas bli ”högre jämfört med föregående år inklusive färre negativa effekter från jämförelsestörande poster samtidigt som marginalen försvagas på sekventiell basis, inklusive säsongsrelaterade effekter”.

ABB spår vidare ett ”motståndskraftigt kassaflöde för helåret.”