Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB slog analytikernas förväntningar för det första kvartalet. Men bolaget varnar för att pandemin kommer att påverka bolaget väsentligt under det andra kvartalet. 

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), på 636 miljoner dollar för det första kvartalet 2020 (766).

Analytiker hade i snitt räknat med 575 miljoner dollar, enligt Infront Datas sammanställning som fjorton analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 6.216 miljoner dollar (6.847), att jämföra med analytikernas förväntningar på 6.000 miljoner dollar.

Orderingången landade på 7.346 miljoner dollar (7.613). Snittestimatet på denna punkt låg på 6.812 miljoner dollar.

Avsevärd påverkan 

ABB förväntar sig en avsevärd påverkan från pandemin i det andra kvartalet. Order och intäkter visa en betydande sekventiell nedgång inom alla affärsområden.

Det skriver bolaget under utsikter på kort sikt i rapporten för det första kvartalet.

Robotics & Discrete Automation förväntas minska med över 30 procent jämfört med föregående år, skriver ABB utan att precisera om det handlar om både order och intäkter.

”Trots att företaget vidtar snabba åtgärder för att anpassa verksamheten och kostnadsbasen för att skydda lönsamheten förväntas volymförlusten ytterligare dämpa marginalerna”, skriver ABB som samtidigt lyfter fram att bolaget har en stark balansräkning.

Slutför affär andra kvartalet

ABB siktar även fortsättningsvis på att slutföra försäljning av kraftdivisionen Power Grids i det andra kvartalet.

Det skriver vd Björn Rosengrens i rapporten för det första kvartalet.

I vd-ordet betonar han även att bolaget kommer att öka fokus på kostnadsbesparingar under det andra kvartalet.

”Under det andra kvartalet förväntar vi oss att ABB:s verksamhet kommer att utmanas avsevärt på grund av stark nedgång i efterfrågan beroende på nedstängningar i många delar av världen. Vi kommer icke desto mindre att öka våra ansträngningar vad gäller kostnadshantering och skydda likviditeten samtidigt som vi går vidare med att decentralisera koncernen och med målsättningen att slutföra avyttringen av Power Grids i slutet av det andra kvartalet”, skriver han.